Com funciona?

render def

Un Souvenir 2.0 és la suma d’un objecte físic i d’una fitxa virtual editable pel turista.
L’objecte físic és un element icònic de la ciutat a la que pertany i porta un codi QR que es llegeix mitjançant l’aplicació “Souvenir 2.0” disponible per a smartphones i tablets. Cada codi de cada souvenir és únic i genera i identifica una fitxa virtual a internet també única. Aquest espai virtual és a priori verge (gairebé buit), i serveix perquè el turista hi vagi guardant la documentació que generin les experiències que va vivint a la ciutat visitada. Al mateix temps, la mica d’informació que ja contenia sobre la ciutat, facilita generar experiències noves i crea un vincle afectiu entre l’objecte, la persona i la ciutat.
Un cop el turista torna al seu país, pot regalar aquesta fitxa virtual juntament amb l’objecte.
Per tant, si un amic et regala un Souvenir 2.0 no t’està regalant només un souvenir, t’està regalant la seva experiència personal viscuda en aquella ciutat.